Roeland123 » Hoofdpagina » Welkom!

Populaire artikelen

Veel gemaakte taalfouten: voorkom verkeerd woordgebruik

Veel gemaakte taalfouten: voorkom verkeerd woordgebruik

Gedurende je leven zal je op verschillende momenten teksten moeten schrijven. Dat kan voor je werk of opleiding zijn, maar denk vooral niet te simpel over andere schriftelijke zaken zoals klachten ind…
Inzicht in marketing: persoonlijke invloeden op koopgedrag

Inzicht in marketing: persoonlijke invloeden op koopgedrag

Consumentengedrag is zeer moeilijk te beschrijven. Dit komt doordat consumentengedrag afhankelijk is van persoonlijke factoren en invloeden. Deze factoren komen voort uit psychologische beweegredenen…
Inzicht in Marketing: Macro analyse telecombranche

Inzicht in Marketing: Macro analyse telecombranche

Marketing kan op drie verschillende niveaus worden bedreven en bestudeerd. We spreken van ‘micromarketing’ wanneer men uitgaat van degenen die in een bedrijf de marketingbeslissingen nemen. Het market…
Toegangs- en uitgangscontroles op personen

Toegangs- en uitgangscontroles op personen

Als je bij een bedrijf naar binnen wilt, kan dat vaak niet zomaar. Men wil namelijk weten wie je bent en of je bevoegd bent om naar binnen te mogen. Dit is met name van toepassing op halfopen en beslo…
Het koopbeslissingsproces

Het koopbeslissingsproces

Bewust of onbewust doorlopen we als consument een aantal fasen wanneer we een product of dienst willen kopen. Het geheel van al deze fasen wordt ‘het koopbeslissingsproces’ genoemd. Het proces start m…
Positionering van de Nederlandse Eredivisie

Positionering van de Nederlandse Eredivisie

Uit onderzoek is gebleken dat er jaarlijks meer dan 6,5 miljoen toeschouwers bezoek brengen aan een wedstrijd uit de Eredivisie en meer dan 4,7 miljoen mensen die elk weekend trouw voor de televisie z…
Duidelijk formuleren: Schrijfadvies op woord- en zinsniveau

Duidelijk formuleren: Schrijfadvies op woord- en zinsniveau

Tijdens het schrijven van artikelen of bij het opstellen van verslagen, rapporten en brieven is het essentieel om rekening te houden met je lezers. Zij willen graag jouw tekst moeiteloos in zich op ku…
Duidelijk formuleren: Schrijfadvies op alinea- en tekstnivea

Duidelijk formuleren: Schrijfadvies op alinea- en tekstnivea

Wanneer je een langer artikel of tekst gaat schrijven is het volgende schrijfadvies zeer van belang als het gaat om de kwaliteit van je schrijven. Een tekst moet niet alleen gemakkelijk leesbaar zijn,…
Organisatiestructuur binnen een bedrijf

Organisatiestructuur binnen een bedrijf

Binnen een organisatie zullen door middel van het uitvoeren van activiteiten de vastgestelde doelstellingen gerealiseerd moeten worden. Wat gebeurt er als deze activiteiten niet door één persoon uitge…
Kritiek geven én reageren op kritiek

Kritiek geven én reageren op kritiek

Wanneer het woord ‘kritiek’ ter sprake komt, komen er allerlei gedachten naar boven. Kritiek kent namelijk extreem veel vormen. Denk aan kritiek op iemands gedrag, mening of prestaties. Maar kritiek g…